Domů » Služby » Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Inženýrské sítě

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti realizace inženýrských sítí, ať se již jedná o kanalizační stoky a objekty, rozvody pitné a užitkové vody, plynovody, teplovody či potrubí pro rozvod dalších médií. Inženýrské sítě realizujeme i na stavbách v citlivém prostředí, jako jsou oblasti vnitřní zástavby města, ekologicky chráněné území či areály průmyslových podniků.