Domů » Developerské projekty » Financování

Financování

Financování

Jednou ze služeb poskytovaných naší společností je financování developerských projektů. Předpokladem takové pomoci je zhodnocení všech skutečností, které mohou developerský projekt pozitivně či negativně ovlivnit s cílem zajistit takové financování, které co nejefektivněji posune developerský projekt k okamžiku prodeje konečnému zákazníkovi. K vlastnímu financování developerského projektu dochází dle volby klienta buď poskytnutím úvěru, jehož čerpání je podmíněno pokračováním v realizaci developerského projektu, nebo majetkovým vstupem investora do projektu, což klientovi rovněž přinese potřebné dodatečné financování.