Domů » Developerské projekty

Developerské projekty

Block
"Spolupracujte s profesionály. Spolupracujte s námi."

Central development group

Developerské projekty

Realizace

Provádíme komplexní řešení developerských projektů, počínaje projektovou činností a jednání s dotčenými subjekty ve fázi územního rozhodování a stavebního řízení, přes samotnou stavební realizaci projektu, až do kolaudačního řízení.

Revitalizace

Revitalizace projektu spočívá zejména v analýze správnosti dosavadních postupů použitých při realizaci developerského projektu a zhodnocení nutnosti alternativních řešení postupu při snaze realizovat developerský projekt.

Financování

Předpokladem takové pomoci je zhodnocení všech skutečností, které mohou projekt pozitivně či negativně ovlivnit s cílem zajistit takové financování, které co nejefektivněji posune developerský projekt k okamžiku prodeje konečnému zákazníkovi.

Odkup

Pokud není Vaším cílem vybudovat developerský projekt vlastní činností, nebo jste v průběhu realizace zjistili, že jej sami nemůžete nebo nehodláte dokončit, nabízíme Vám možnost odprodat Váš developerský projekt naší společnosti.