Central development group a. s.

Block
"Jsme váš partner při projektování, stavbě i údržbě."

Central development group a. s.

Služby
Stavba, demolice aj.
Developerské projekty
Realizace, revitalizace aj.
Reference
Ukázka naší práce.
Kontakt
Odpovíme vám na otázky.

Společnost Central development group a.s. byla založena v roce 2016. Naše společnost provádí široké spektrum stavebních činností. Další specializací naší společnosti je realizace developerských projektů aj.

Stavba rodinných domů

Stavíme dle katalogových projektů až po nadstandardně řešené rodinné domy pro náročné zákazníky.

Rekonstrukce

Provádíme rovněž i rekonstrukce domů, bytů a chat. Naše stavební firma provádí kompletní realizaci interiérů na klíč.

Fasády

Provádíme kompletní realizaci fasád rodinných i bytových domů, stejně tak jako revitalizaci starších fasád a zateplení.

Inženýrské sítě

Poskytujeme komplexní služby v oblasti realizace inženýrských sítí, ať se již jedná o kanalizační stoky, rozvody pitné atd.

Zemní práce

Zemní práce provádíme vlastní technikou. Výkopy základů, kanalizační, vodovodní, plynové přípojky, výkopy jímek atd.

Demolice

Provádíme komplexní služby v oblasti demolice objektů a bourání zpevněných betonových nebo asfaltových ploch.

Komunikace

Náš rozsah výstavby komunikací začíná zemními pracemi a konstrukčními vrstvami a končí finálními asfaltovými vrstvami.

Projekční činnost

Poskytujeme projekční služby počínaje před projekční fází, zakončenou návrhem studie, až po autorský dohled ve fázi výstavby.

Realizace

Provádíme komplexní řešení developerských projektů, počínaje projektovou činností a jednání s dotčenými subjekty ve fázi územního rozhodování a stavebního řízení, přes samotnou stavební realizaci projektu, až do kolaudačního řízení.

Revitalizace

Revitalizace projektu spočívá zejména v analýze správnosti dosavadních postupů použitých při realizaci developerského projektu a zhodnocení nutnosti alternativních řešení postupu při snaze realizovat developerský projekt.

Financování

Předpokladem takové pomoci je zhodnocení všech skutečností, které mohou projekt pozitivně či negativně ovlivnit s cílem zajistit takové financování, které co nejefektivněji posune developerský projekt k okamžiku prodeje konečnému zákazníkovi.

Odkup

Pokud není Vaším cílem vybudovat developerský projekt vlastní činností, nebo jste v průběhu realizace zjistili, že jej sami nemůžete nebo nehodláte dokončit, nabízíme Vám možnost odprodat Váš developerský projekt naší společnosti.

Block
"Spolupracujte s profesionály. Spolupracujte s námi."

Central development group